Gecontroleerde distributie


Het CDG certificatieschema biedt de basis voor het leveren van middelen onder een regime van gecontroleerde distributie.
De bijzondere aard van bepaalde gewasbeschermingsmiddelen, dan wel de bijzondere marktsituatie, dan wel de bijzondere toelatingstatus (vrijstelling, dan wel anders dan regulier toegelaten) van dergelijke middelen, kan aanleiding zijn om deze uitsluitend te distribueren onder een regime van gecontroleerde distributie. In alle gevallen gaat het dan om middelen waarvan gebruik buiten de legale toepassingen enerzijds praktisch denkbaar is en anderzijds zeer onwenselijk.
De lijst met aangewezen middelen (zie hieronder) bevat de gewasbeschermingsmiddelen die onder het regime van gecontroleerde distributie vallen. Deze lijst kan worden aangepast door de Stichting CDG.
 
Hier kunt u inloggen in het digitale systeem.

Meer informatie.

Lijst aangewezen middelen
Onderstaande gewasbeschermingsmiddelen vallen onder het regime Gecontroleerde Distributie:

Vydate 10G (voor lelietelers), toelatingsnummer 12409
Admire, toelatingsnummer 11483
Kohinor, toelatingsnummer 13831
Calypso,  toelatingsnummer 12452
Exirel
Ovitex
Gaucho


In het CDG certificatieschema normonderdeel 5.3 Opslag, verkoop en advisering is het regime van gecontroleerde distributie beschreven. Ter invulling van dit regime gelden voor de levering van Vydate® 10G de volgende aanvullende voorschriften:
• Teler en adviseur tekenen een speciale Verklaring “Gebruik”;
• Bedrijf stuurt eens per kwartaal een afschrift van de Verklaring Gebruik, die in deze periode is opgesteld, aan de Stichting CDG;
• Bedrijf levert de hoeveelheid af die in de verklaring Gebruik is aangegeven;
• Bedrijf bewaart de Verklaring Gebruik minimaal 3 jaar in de administratie;
• Bedrijf legt alle transacties van de aangewezen middelen vast onder het genoemde (toelating)nummer;
• Bedrijf voert een sluitende (voorraad)administratie.